Profil Laserhouse na FacebookProfil Laserhouse na YouTubeKonto Laserhouse na Instagramie Logowanie do profilu Rejestracja karty klienta

Informujemy o chwilowej awarii numeru 32 421 04 75 w naszym lokalu w Rybniku. Aby skontaktować się z naszym lokalem w Rybniku prosimy o kontakt pod numerem 733 291 892.

Rezerwacje

Rezerwacji gier w Laser Tag można dokonać online po zalogowaniu się do serwisu lub telefonicznie pod numerami:
Katowice  32 229 00 21
Sosnowiec 32 263 23 03
Rybnik 733 291 892
Bytom 32 396 26 80
Częstochowa 34 365 49 00
Vouchery

Wszystkie osoby które są w posiadaniu naszych voucherów, mogą sprawdzić ich status, datę ważności oraz wartość klikając w link - vouchery.

Zarejestruj kartę

Karta Klienta
Już po pierwszej grze w Laserhouse każdy z graczy otrzymuje za darmo kartę klienta. Biorąc udział w czterech grach, piatą otrzymujesz gratis. Promocje się nie łączą. Po zarejestrowaniu karty tworzone jest konto na które można zalogować się na naszej stronie internetowej. Każdy użytkownik może przeglądać historię swoich gier oraz rezerwacji, wliczając w to szczegółowe statystyki rozgrywek. Więcej szczegółów u obsługi. Każda zarejestrowana karta bierze udział w promocjach oraz losowaniach darmowych gier. Rejestracja karty

Regulamin organizacji urodzin


§ 1 
Osoby zamawiające organizację urodzin zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem Laserhouse.

§ 2

Organizacja urodzin w Laserhouse jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Laserhouse oraz regulaminu dotyczącego urodzin w Laserhouse. 

§ 3 

Ogólny regulamin dostępny jest w każdym lokalu oraz na stronie internetowej www.laserhouse.pl/regulamin_lokalu

§ 4 

Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

§ 5 

Minimalna liczba osób na imprezie urodzinowej to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobligowany jest do zapłaty za 6 osób.

§ 6 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 100 zł ( słownie: sto zł) z tortem 150 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt zł). Wpłaty należy dokonywać osobiście lub na konto.

§ 7 

Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego – bez opłacenia zadatku przez Zamawiającego – jest ważna przez 3 dni kalendarzowe od dnia wstępnej rezerwacji. W razie braku wpłaty zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

§ 8 

Dopłata do urodzin, następuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej.

§ 9 

Minimalna liczba osób na imprezie urodzinowej gwarantująca wyłączność na arenie wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników grupy na arenie będą łączone.

§ 10 

Wszelkie zmiany dotyczące ilości uczestników imprezy muszą być zgłoszone najpóźniej w dniu poprzedzającym imprezę. W przypadku braku zgłoszenia mniejszej niż deklarowana liczby osób, zamawiający zobligowany jest do zapłaty za zgłoszoną liczbę uczestników z tolerancją do 1 osoby. 

§ 11

Jubilat oraz goście zbierają się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowaną godziną przyjęcia urodzinowego.

§ 12

Uczestnicy imprezy powinni opuścić salkę w ciągu 15 minut, od planowanego zakończenia urodzin. 

§ 13 

Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia 
i napojów. W przypadku niezastosowania się do zakazu, obsługa ma prawo zarekwirowania przyniesionych produktów. 

§ 14 

Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego (po wcześniejszym uprzedzeniu), jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.

§ 15 

Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.

§ 16 

Ze względów organizacyjnych obsługa decyduje o rozmieszczeniu imprez w salkach.

§ 17 

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie regulaminu Laserhouse przez zaproszone dzieci jak i osoby dorosłe jest zamawiający imprezę , tj. rodzic lub opiekun jubilata (solenizanta).

§ 18

Personel Laserhouse nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zabawy. Za bezpieczeństwo uczestników imprezy odpowiedzialny jest zamawiający.

§ 19

W trakcie trwania całego przyjęcia na terenie Laserhouse musi być obecny minimum jeden z rodziców lub opiekunów prawnych solenizanta. 

§ 20

W trakcie przyjęcia urodzinowego obiekt Laserhouse pozostaje dostępny dla klientów indywidualnych. 

§ 21

Personel Laserhouse nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie lokalu. 

§ 22

Uczestników imprezy obowiązuje ogólny regulamin Laserhouse.

§ 23

Laserhouse zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z przyjęcia na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub gości nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym personel lokalu drogą e-mailową: info@laserhouse.pl